Make your own free website on Tripod.com

 

 

 


לראשונה: "יער הגאווה" של הקהילה ההומו-לסבית בי וטרנסג’נדר בישראל

בט"ו בשבט יינטעו חברי אגודת ההומואים, לסביות, בי וטראנס יער בגליל

לראשונה בישראל יינטע בט"ו בשבט "יער הגאווה", לחברי אגודת ההומואים הלסביות, הבי והטראנס. היער, שיינטע ליד קיבוץ תובל, באזור הר חלוץ בגליל, המשקיף אל נוף גלילי, וישתרע על שטח של מס דונמים.

 

היוזמה להקמת "יער הגאווה" באה מהסניף הצפוני "גאים בגליל" של אגודת ההומואים, הלסביות, הבי והטראנס והוא נועד לסמל את הקשר של חברי הקהילה לארץ. לדברי יו"ר סניף "גאים בגליל" של האגודה, מיקי כספי, הכוונה להפוך את היער לנקודת פתיחה של חברי הקהילה לטיולים וסיורים בצפון הארץ. "מידי שנה, בט"ו בשבט, נעשה הפנינג במקום ונביא חברי קהילה נוספים לנטיעות נוספות של עצים במקום ולטיפוח ושימור היער", אמר.

 

לדבריו, יש חשיבות גדולה בהקמת יער לחברי הקהילה ההומו-לסבית-בי וטראנס בישראל, שכן הקמת היער נועדה לבטא את הגאווה שלנו בארץ, השורשיות שלנו כאן והגאווה שלנו בהיותנו מה שאנו. "גם אם יקפחו אותנו מבחינת הזכויות שלנו כאזרחים, גם אם תהיה אפליה הומופוביה וטרנסופוביה כלפינו, אנחנו חלק מהמדינה הזאת, נתרום וניטע בה שורשים, במקביל למאבק שלנו להשוואות זכויותינו כמו לאוכלוסייה ההטרוסקסואלית", אמר כספי.

 

"זהו יום חג לקהילה", אומרת נורה גרינברג, יו"ר אגודת ההומואים, הלסביות, הבי והטראנס. "גם לחברי הקהילה יהיה מעתה יער על שמם כמו לארגונים וקהילות נוספות, ובכך ננציח את היותנו כאן, חלק מאזרחי המדינה, חלק בלתי נפרד מהארץ הזאת וכל מי שיעבור באזור או יטייל בגליל יידע כי גם אנו כאן ויראו אותנו".

 

בטקס נטיעת יער הגאווה ייקחו חלק חברי הקהילה ההומו-לסבית-בי-וטראנס, חברי אירגון הנוער הגאה של האגודה,ונציגי הארגונים :הבית הפתוח בירושלים,הפורום החיפאי החדש, קל"ף, וארגון תהיל"ה – הורים ובני משפחה של הומואים לסביות בי וטראנס. כמו כן צפוייה השתתפותם של חברי כנסת ואישי ציבור באירוע .

נטיעת"יער הגאווה" תעשה ביום שבת ה-7 בפברואר, "אנו מתכוונים להפוך את האירוע להפנינג ססגוני וצבעוני, "למצעד הגאווה של הקהילה בגליל", אומר מיקי כספי, יו"ר סניף "גאים בגליל" של האגודה .

 

 

 

לפרטים:מיקי כספי  יו"ר סניף"גאים בגליל" טלפון:  066-891234