Make your own free website on Tripod.com


מידע חיוני
הקבוצות בגליל
לוח פעילויות
קישורים


גאים ונופשים בגליל
בילויים


רדיו קהילתי
גלריית תמונות


אתרי גליל
 


הפורום שלנו
צור קשר
 


בחירות לוועד הסניף

 

הבחירות תתקיימנה ביום א' 21/9/03 בשעה 20:30

בסניף האגודה בקרית שמונה רחוב בהירדן 11 קומה ג'.

* רשאים לבחור - כל באי הסניף.

* רשאים להיבחר - חברי אגודה בלבד.

* חברות באגודה - ניתן לעשות בסניף בשעות הפתיחה.

* מועמדים/ות הרואים את עצמם מתאימים להיבחר מתבקשים להגיש את מועמדותם - עד ערב הבחירות.

* לאחר ספירת הקולות ובחירת הוועד ייבחר הוועד את היו"ר ואת תפקידי אנשי הוועד.

* חבר/ת וועד שייבחר יקדיש מזמנו וכישוריו לטובת הסניף בהתנדבות.

* חברות בוועד הסניף כפופה לתקנון "האגודה" ומתייחסת לכל המינים/מגדרים - באופן שווה.

* בהצלחה.

 

 

 

כל הזכויות שמורות ל"גאים בגליל" - אגודת ההומואים, הלסביות, הביסקסואלים והטרנסג'נדרס בישראל.
עיצוב: גיא לנץ